lloT Smart Security & Safety 2018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ lloT Smart Security & Safety 2018 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "lloT Smart Security & Safety 2018" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาแชร์ความรู้ประสบการณ์ในหัวข้อ "IIoT smart technology" อีกด้วย นอกจากความรู้ที่ได้แล้ว ยังได้ของรางวัล ติดไม้ติดมือกลับบ้านกัน อีกด้วยนะค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในงานนี้ด้วยค่ะ เราหวังว่าความรู้ที่ผู้เข้าร่วมงานนี้ได้ไปจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของทุก ๆ ท่านนะคะ


     การนำ Industrial IoT มาใช้เพิ่มความฉลาดของระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง IIoT
ยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินการหลัก ๆ ได้แก่ เรื่องของการตรวจสอบสถานะการทำงานได้จากระยะไกล การซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ได้ การควบคุมที่ล้ำหน้า รวมถึงการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
ซึ่งเราเรียกรวมกันว่า ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ Smart Security โดยแต่ละองค์ประกอบของสิ่งที่กล่าวมาช่วยเรื่องของอัพไทม์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างเต็มที่ ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ การเชื่อมต่อ และการวิเคราะห์ข้อมูล"

     งานสัมมนาฯ ครั้งนี้ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด จัดขึ้นเพื่อนำเสนอ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในปัจจุบัน,การนำ IIoT มาประยุกต์ใช้งานในลักษณะ Business Integration
และแนวทางการนำเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence (AI) ของระบบ CCTV มาประยุกต์ใช้งานกับการควบคุมและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมให้ได้อย่างยั่งยืน
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ

การสำรองที่นั่ง : กรอกแบบฟอร์มตามที่แนบมาแล้วส่งกลับมาที่ คุณสามารถ Tel : 0 2779 8888 ต่อ 503   Fax : 0 2779 8899  E-mail : samart@entech.co.th Line ID : @entech    www.entech.co.th
Visitors: 23,438