วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชันส์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับงานด้านเครื่องมือวัดและระบบรักษาความปลอดภัย

 

 

 

พันธกิจ

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย 

สร้างพันธมิตรธุรกิจและพัฒนาโซลูชั่นด้านไอโอทีอุตสาหกรรม

ส่งมอบคุณค่า พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความผูกพันลูกค้า

พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

สร้างค่านิยมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน และระบบการจัดการความรู้

 

 


 

 
Visitors: 36,600